พอทราบคร่าวๆว่า มันเป็น Server Block ของ IซีT

วันนี้ ผมเข้าเว็บบางเว็บไม่ได้ เพราะ มันไป Squid แจ้ง Error

ERROR

The requested URL could not be retrieved

The following error was encountered while trying to retrieve the URL: http://w3.mict.go.th/

Connection to 202.47.227.20 failed.

The system returned: (110) Connection timed out
หละเซ็งจริง ถ้า Server ล่ม แล้วเข้าเว็บไม่ได้ จะทำไงดี

เห้อ จะบ้าตาย