มุกดาหาร มาใหม่ฝากตัวด้วยครับ เกิด อุบลราชธานีครับ ได้เมียที่ร้อยเอ็ด แต่มาหากินที่มุกดาหาร ฝากตัวด้วยครับ
โดยปกติ เคยรับวางระบบ อยู่ครับ แต่ตอนนี้ ไม่ได้ออกหากินเลย เฝ้าร้านเก็บตังอย่างเดียว ...