อยาก up grate จาก on board เปน card จอแยก... พอเล่น fifa และ เกมส์ ออนไลน์ได้ไม่กรระตุก ราคาไม่แรงมากกลาง ๆพอสู้ได้

space ที่ร้าน

client...
amd 64althon
ram 2g
win xp
board asrock