ผมเอาโนตบุคใช้ ขา red และ gateway มาที่ red ทั้งที่ทำการ forward น่าจะทำอะไรผิด ใครเคยทำแนะนำหน่อยครับ