ผมทำโปรเจ็คเกี่ยวกับ Diskless
ตอนนี้ติดอยู่ที่ การ Sync จากเซิพ ไปยัง เซิพ

หากผมใช้ Rsycn ในการSync"IMG" จากเซิพหลัก ไปยังเซิพลูก

1. ผมจะทำไง เซิพเวอร์ถึงจะติดต่อกันได้
2. มันกำหนด root@use


ผมยังทำให้เซิพ ติดต่อกันไม่ได้เลยครับ ช่วยผมด้วย