ต้องการ block web ทั้งหมดแต่ให้รับเมลล์ได้
จะต้องเซ็ตยังไงครับ