สงสัยโดดแฮค postfix มันมีไฟล์ชื่อ -q ไม่สามารถลบได้ ไม่สามารถเปิดดูได้
ไม่ทราบว่าเขาสร้างด้วยคำสั่งอะไร และลบด้วยอ๊อปชั่นอะไร
ช่วยหน่อยครับ