- อยากทราบวิธีการปรับเวลาการตัดการเชื่อมต่อของ coova-Chilli เพราะตอนนี้ระบบตัดการเชื่อมต่อ เร็วมากๆ อยากจะเพิ่มเวลาในส่วนนี้
ไฟล์ที่ควบคุมเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตใน ระบบ อะครับ