ดูแลติดตั้ง แก้ไขทุกปัญหา IT, server Linux, Win2016, Cloud, Openstack,Cloudera,
post production software( autodesk flame, Resolve,SAN storage),Mobile app.
เดินสาย network ,wifi, cctv /.

Line: prayutk

https://prayut.weebly.com/

ติดตั้งopenstack_1.jpg