Page 1 of 17 1234567891011121314151617 LastLast
Results 1 to 40 of 648

Thread: up ใหม่สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% V2.7.1 อัตโนมัติ 1 - 6 สาย By Naninternet

 1. #1

  up ใหม่สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% V2.7.1 อัตโนมัติ 1 - 6 สาย By Naninternet

  ประกาศ : ระบบแยกเน็ตเกมส์บน UBUNTU 9.04 DVD ติดตั้งรวดเดียวเสร็จพร้อมใช้งาน by www.icafethai.com

  ถ้าท่านพอใจ และ ชอบสคริปนี้ที่สามารถช่วยงานท่านได้ อยากจะส่งกำลังใจมาให้ผู้พัฒนาก็สามารถบริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารคารดังนี้
  289-0-90203-0 ธ.กรุงเทพ สาขาลพบุรี นายวัลลภ เพชรัตน์
  เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาต่อไป ท่านใดโอนมาโปรดเมลแจ้งให้ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง


  V 2.7.1 6 Lines + ตามคำเรียกร้องครับ
  http://www.icafethai.com หัวข้อ DOWNLOAD  V2.7.1 มีส่วนปรับปรุงเพิ่มเติมดังนี้
  -ปรับปรุงการทำงานกรณี มีการใช้สายแบบ eth ร่วมกับ ppp หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ทำงานอย่างถูกต้อง
  -ปรับปรุงเรื่อง พอร์ตเกมส์ให้ถูกต้องมากขึ้น
  -ปรับเพิ่มการแยกเกมส์ ด้วยเทคนิค match แบบ recent เพื่อให้แยก raycity freestyl dota และเป็นพื้นฐานของการแยกเกมส์ในอนาคตที่จะตามมาแบบ p2p เพื่อให้ขาด หรือ กำหนดสายที่จะให้ออกได้
  -กรณี raycity ถ้าท่านมีสายที่มีแบนวิดขาขึ้นมาก ๆ ที่เป็นเส้นเน็ตสามารถประยุกต์ให้ UDP ขาขึ้นไปใช้ที่สายเหล่านั้นได้ถ้ามันต่อติดอยู่ อย่างเช่นที่ผมใช้อยู่เป็นสาย CAT ขาขึ้น 1M
  -ในสคริปจะมีสคริปบางส่วนผมพัฒนามาสำหรับร้านผมโดยเฉพาะ เพื่อทดสอบและพัฒนาต่อไป ซึ่งยังไม่อยากให้ท่านนำไปใช้ ผมจะจัดการตรงนี้อัตโนมัติ ไม่ต้องห่วงสคริปจะรู้เองว่า ขณะนี้มันรันที่ไหน ถ้าไม่ใช่ร้านผม (nannetzone) สคริปจะใช้การกำหนดค่าทั่วไปในการใช้งานท่านไม่ต้องไปปรับแก้อะไรทั้งสิ้น
  -shop Cabal ต้องไปกำหนดหรือเพิ่มบรรทัดนี้ใน squid.conf ดังนี้ forwarded_for on
  -ขอย้ำว่าเป็นระบบสคริปอัตโนมัติ ทำงานได้ตั้งแต่ มีสายอินเตอร์เน็ต line ที่ต่อใช้งานอยู่จริง ตั้งแต่ 1 2 3 4 5 6 สาย
  -มี option ให้ใช้ระบบ QOS เพื่อทำให้ระบบเน็ตลื่นใหลยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้แม้แต่ถ้าระบบมีแค่โมเด็มเดียวที่ทำงานอยู่ ก็สามารถเล่นเกมส์พร้อมเปิดเน็ตได้ โดยเกมส์ไม่ กระตุก
  -แก้ปัญหา cabal item shop เข้าไม่ได้ให้แล้ว
  -ใช้ TC QDISC แบบ PRIO และ HTB ผสมกัน ควบคุมทั้งขา WAN ทั้งหมด และขา LAN
  -ก่อนใช้กำหนดค่าตัวแปรให้ครบถ้วน ตามระบบของท่าน
  -สามารถกำหนดตัวแปร เพื่อให้แต่ละสายมีหน้าที่ในการทำงานเฉพาะเจาะจง ทั้ง net , game , net-game ได้ตามต้องการทุกรูปแบบ
  -สามารถกำหนดน้ำหนักสายที่ทำ net-loadbalance ได้ และกำหนดสายเน็ตได้ทุกสายที่มีอยู่
  -เมื่อสายหลุด ระบบจะปรับสายโดยจะไม่สลับข้ามระหว่งเน็ต กับเกมส์ เพื่อคงสถานะความเร็วไม่ให้รบกวนกัน
  -แต่กรณีสายเน็ตที่ระบุไว้หลุดหมด หรือเกมส์ที่ระบุไว้หลุดหมด สคริปจะไปยืมสายของอีกฝ่าย โดยจะใช้สายสุดท้ายของกลุ่มตรงข้าม
  เช่นไม่มีสายเน็ตเหลืออยู่ (หลุดหมด) สคริปจะไปยืมสายสุดท้ายของเกมส์ที่ต่อใช้งานได้อยู่มาทำเป็นเส้นเน็ต
  เช่นไม่มีสายเกมส์เหลืออยู่ (หลุดหมด) สคริปจะไปยืมเสายสุดท้ายของเน็ตที่ต่อใช้งานอยู่มาทำเป็นสายเกมส์ 1+2+3
  -การกำหนดค่าตัวแปรสาย
  ตัวแปรสายเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อบอกสคริปให้รู้ว่าท่านจะใช้สายไหนทำอะไร โดยมีข้อกำหนดดังนี้
  สายจะถูกแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ทำเน็ต กับทำเกมส์ และ ทำเน็ต+เกมส์ (ไม่แนะนำ) เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง
  กรณี ทำเน็ต ทุกสายที่กำหนดเป็นเน็ตจะถูกนำมาทำโหลดบาลานซ์ ซึ่งท่านต้องกำหนดน้ำหนักสายด้วย
  กรณี ทำเกมส์ สายเกมส์แรกที่พบและต่อติดอยู่ จะเป็นสำหรับ กลุ่ม GAME1
  สายที่สองที่พบและต่อติดอยู่ จะเป็นสำหรับ กลุ่ม GAME2
  สายที่สามที่พบ และต่อติดอยู่ จะเป็นสำหรับ กลุ่ม GAME3
  คำว่าต่อติดอยู่หมายถึง มันต่อและสามารถใช้ได้จริง ด้วยการทดสอบ ปิงออกไปภายนอกได้ ซึ่งระบบสลับสายอัตโนมัติในสคริปจะทำหน้าที่ตรวจสอบตรงนี้ให้
  ถ้าสายเกมส์กำหนดไว้น้อยกว่า 3 สาย มันจะรวบดังนี้
  ถ้ามีเกมส์สองสาย สาย GAME1 จะอยู่ที่สายเกมส์แรกที่กำหนดไว้ และ GAME2+GAME3 จะรวบมาอยู่สายเกมส์ที่สอง (ตามลำดับจากบนลงล่าง)
  ถ้ามีเกมส์สายเดียว จะรวบ GAME1+GAME2+GAME3 มาลงที่สายเกมส์ที่มีเส้นเดียวนี้
  ถ้าไม่มีสายเกมส์เหลืออยู่เลย มันจะไปใช้สายเน็ตเส้นสุดท้ายที่ต่อติดใช้งานได้อยู่มาทำแทน
  และเช่นเดียวกัน ถ้าเส้นเน็ตที่กำหนดไว้หลุดหมด มันจะไปยืมเส้นเกมส์เส้นสุดท้ายมาทำเน็ต
  ดังนั้น ถ้ามีสายต่อติดอยู่เส้นเดียว สายเน็ต และสายเกมส์ คือสายเดียวกันนั่นเอง
  # define an exact line interface certainly. กำหนดตัวแปรสายให้เหมาะสมกับระบบของท่าน และกำหนดเท่าจำนวนสายที่ท่านมีเท่านั้น
  # eth1, eth2, ethx for eth internet connection. สามารถใช้งานแบบ eth ได้
  # ppp0, ppp1, pppx for PPPoE internet connection. สามารถใช้งานแบบ ppp ได้ หรือจะแบบผสมก็ได้
  # SL0[5]=(line type weight download upload)
  # | | | | +-upload bandwidth (kbit/sec) to ISP ความเร็วขาขึ้นเพื่อใช้ในระบบ QOS
  # | | | +- download banndwidth (kbit/sec) from ISPความเร็วขาลงเพื่อใช้ในระบบ QOS
  # | | +-number of weight for net loadbalance ค่าน้ำหนักเพื่อการทำโหลดบาลานซ์สำหรับกรณีสายเน็ต
  # | +-type of service ( net , game, net-game ) ประเภทของสายที่จะใช้ทำอะไร
  # +-line interface name( pppX, ethX ) ชื่อ interface
  # You can use max 6 lines of internet connection. Variables should fill with XXX if you don't use or ignore it.
  # คุณสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง 6 สายพร้อมกัน ตัวแปรไหนที่ไม่ได้ใช้ต้องใส่ XXX ไว้เพื่อให้สคริปทราบว่าไม่ได้ใช่ ซึ่งถ้าใส่ต้องใส่ทั้งหมด
  # NET line must be start to fill by the first line (SL0) and so on. เรียงลำดับเริ่มจากชุดสายเน็ตก่อนจากบนลงล่าง
  # GAME line must be fill next to the NET line. และตามด้วยชุดสายเกมส์
  # For 3 active game line, กรณ๊มี ADSL 3 สาย
  # the first GAME line found in ascending order, must be GAME1 group(Aseasoft),the next is GAME2 group, and next is GAME3 group.
  # For 2 active game lines, the first game line found is GAME1 group(Asiasoft),the second one is GAME2+3 group.
  # For 1 active game line, the first game line found is GAME1+2+3 group.
  # Also, if no active NET line then the last active game line must be the NET line.
  # Example : 2 lines may be fill in like this.
  # declare SL0[5]=(ppp0 net 1 2048 1024)
  # declare SL1[5]=(ppp1 game 1 2048 512)
  # declare SL2[5]=(XXX XXX XXX XXX XXX)
  # declare SL3[5]=(XXX XXX XXX XXX XXX)
  # declare SL4[5]=(XXX XXX XXX XXX XXX)
  # declare SL5[5]=(XXX XXX XXX XXX XXX)
  # Example : 4 lines which mix pppX line and ethX line may be fill in like this.
  # declare SL0[5]=(eth3 net 3 3072 1024)
  # declare SL1[5]=(ppp0 net 2 2048 512)
  # declare SL2[5]=(eth2 game 1 2048 1024)
  # declare SL3[5]=(ppp1 game 1 2048 512)
  # declare SL4[5]=(XXX XXX XXX XXX XXX)
  # declare SL5[5]=(XXX XXX XXX XXX XXX)
  # Example : 6 lines
  # declare SL0[5]=(ppp0 net 2 3072 1024)
  # declare SL1[5]=(ppp1 net 2 3072 1024)
  # declare SL2[5]=(ppp2 net 2 3072 1024)
  # declare SL3[5]=(ppp3 net 2 3072 1024)
  # declare SL4[5]=(ppp4 game 1 2048 512)
  # declare SL5[5]=(ppp5 game 1 2048 512)
  # ส่วนการกำหนดค่าสาย
  # คำชี้แจงเพิ่มเติม บรรทัดใดมี เครื่องหมาย # อยู่หน้าบรรทัด หมายถึง Comment หรือคำบรรยาย หมายเหต จะไม่ตีความหรือไม่ได้ใช่ในสคริป
  declare SL0[5]=(ppp1 net 2 4096 512)
  declare SL1[5]=(ppp2 net 1 2048 1024)
  declare SL2[5]=(ppp0 game 2 4096 512)
  declare SL3[5]=(XXX XXX XXX XXX XXX)
  declare SL4[5]=(XXX XXX XXX XXX XXX)
  declare SL5[5]=(XXX XXX XXX XXX XXX)

  ดาวน์โหลดแล้วแตกไฟล์
  แล้วกอปปี้ rc.firewall.local ไปทับที่ /etc/rc.d/rc.firewall.local
  แล้วสั่ง service firewall restart

  ขอแสดงความนับถือ
  naninternet
  wecareyou2002@hotmail.com
  DVDติดตั้งรวดเดียวเสร็จUBUNTU9.04, 12.04 LTS Server แยกเน็ต เกมส์ขาด 100% by naninternet
  ตัวแทนจำหน่ายและบริการ CCBOOTและ ICafemenu 800บาท/เดือน ในไทยอย่างเป็นทางการ
  www.icafethai.com , wecareyou2002@hotmail.com ,โทรเลยครับ 089-7449075

 2. #2
  Senior Member
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  1,871

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  ต้องกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างยิ่งครับ ใครที่คิดจะเอาของเขาไปหากิน ก้อมีน้ำใจกับคนทำเขามากๆ หน่อยนะครับ อย่าให้เขาสุภาษิต"คนไทย ไม่มีปัญญาสร้างอะไร ดีแต่ลอกกับ เห็นแก่ตัว"

 3. #3

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  สุดแสนประทับใจเลยครับพี่ วัลลบ ... ขอบคุณมากนะครับ (ขอเอาไปศึกษา คนนึงนะครับพี่)
  ลองซิ 3Poe ทำได้มากกว่า การเป็น Authentication Server
  MSN มาคุยกับเราได้ครับปรึกษา ฟรี ( ปัญหาหัวใจไม่รับนะ
  msn Support 1 webddgame@hotmail.com
  Support 2 : webddgame@gmail.com
  fb http://www.facebook.com/webddgame

 4. #4

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับน้ำใจของท่านในครั้งนี้

  Quote Originally Posted by choopols
  ต้องกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างยิ่งครับ ใครที่คิดจะเอาของเขาไปหากิน ก้อมีน้ำใจกับคนทำเขามากๆ หน่อยนะครับ อย่าให้เขาสุภาษิต"คนไทย ไม่มีปัญญาสร้างอะไร ดีแต่ลอกกับ เห็นแก่ตัว"
  ขอคอนเฟิมข้อความนี้ครับ
  "ถ้อยคำที่ไร้ซึ่งเจตนาตั้งใจจริง มิควรเอ่ยออกมาจากปากเด็ดขาด"

 5. #5

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  ขอบคุณมากครับ แต่ผมยังไม่เข้าใจ เรื่อง iptable เลยครับ

 6. #6
  Senior Member
  Join Date
  Dec 2007
  Posts
  128

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  โอ้วว iptable อีกแล้ว ของผมมันเลยกลายเป็น lowclass ไปเลย แต่ก็ขอขอบคุณมาก ๆครับ สำหรับผู้มีน้ำใจ ที่ยังไม่หมดไปจากสังคมไทย

 7. #7

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  แบบว่าผมก๊อปไปวางทับได้เลยนะ ไม่ต้องแก้รัยเลยนะ ก๊อปเดี้ยงมาหลายคนแล้วแหะๆ ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D

  /etc/rc.d/rc.firewall.local ตําแหน่งนี้เลยนะครับ

 8. #8

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  คืออยาก รู้มากกว่าก็อปไปว่างอาครับ

  อยากเข้าใจคำสั่งนี้หมายความไรยังงีอาครับ

 9. #9

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  ขออณุญาตินำไปศึกษานะครับ ได้ Manual pdf ของคุณ xxxkung จากเวป http://www.truefaster.com/bbs/index....ic,4027.0.html คิดว่าน่าจะเข้าใจได้เร็วขึ้นครับ ขอบคุณอาจารย์ทุกคนมาก

 10. #10
  Junior Member
  Join Date
  Jun 2007
  Posts
  8

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  ขอบคุณมากครับ และขอให้ความรู้ที่ให้มา ส่งผลให้กลับไปหาผู้ให้มาก ๆ นะครับ

 11. #11
  Senior Member
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  1,871

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  ใครมีอะไร ก้อมาแลกเปลี่ยนกันนะครับ "สร้างสรรค์ ดีกว่าสร้างความแตกแยก"

 12. #12

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  กอปปี้ทั้งหมดไปทับในไฟล์ /etc/rc.d/rc.firewall.local (ต้องระวังอักขระที่เป็นขยะหลุดเข้าไปจะทำให้คำสั่งไม่ทำงาน)
  ส่วนการทำ FORWARD Port GAME WARCARFT นั้นกำหนดใน Clark ตามปกติ
  หรือใครอยากให้ผมเข้าไป Config ให้ในเครื่องของคุณ ก็ Mail มาที่ wallop2002@gmail.com
  พร้อมแจ้ง IP หรือ URL พร้อม root password ผมจะเข้าไปทำให้ สิ่งที่ผมจะเข้าไปทำให้คือ
  -ทำให้เน็ตและเกมส์ คุณ วิ่งลื่นขึ้น และแยกกันอย่างชัดเจนไม่วิ่งมั่ว อีกต่อไป
  -ทำ Delay pool ให้โหลดไฟล์พวก MEDIA ดูหนัง ฟังเพลง ต่าง ๆให้วิ่งที่ความเร็วเหมาะสม เพื่อให้มีแบนด์วิดไว้สำหรับเวป
  -ลง Frox ให้ใหม่ กรณีไม่มี หรือไม่สมบูรณ์
  -อื่น ๆ ที่คุณ อยากได้ ก็บอกมาละกัน ผมจะทำเท่าที่ผมมีความสามารถทำให้คุณได้
  -ทั้งหมดนี้ไม่คิดมูลค่า แล้วแต่น้ำใจจะให้เงิน หรือไม่ให้ก็ได้ ไม่ว่ากัน ถ้าจะร่วมบริจาคทำบุญกับผมก็ตามด้านบน ตามกำลังทรัพย์
  DVDติดตั้งรวดเดียวเสร็จUBUNTU9.04, 12.04 LTS Server แยกเน็ต เกมส์ขาด 100% by naninternet
  ตัวแทนจำหน่ายและบริการ CCBOOTและ ICafemenu 800บาท/เดือน ในไทยอย่างเป็นทางการ
  www.icafethai.com , wecareyou2002@hotmail.com ,โทรเลยครับ 089-7449075

 13. #13

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  ซึ้งง่า คนอะไรน้ำใจล้นเหลือออออ เดี๋ยวจะโอนเงินไปช่วยบริจาคนะครับบบบบ

 14. #14

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  Quote Originally Posted by naninternet
  กอปปี้ทั้งหมดไปทับในไฟล์ /etc/rc.d/rc.firewall.local (ต้องระวังอักขระที่เป็นขยะหลุดเข้าไปจะทำให้คำสั่งไม่ทำงาน)
  ส่วนการทำ FORWARD Port GAME WARCARFT นั้นกำหนดใน Clark ตามปกติ
  หรือใครอยากให้ผมเข้าไป Config ให้ในเครื่องของคุณ ก็ Mail มาที่ wallop2002@gmail.com
  พร้อมแจ้ง IP หรือ URL พร้อม root password ผมจะเข้าไปทำให้ สิ่งที่ผมจะเข้าไปทำให้คือ
  -ทำให้เน็ตและเกมส์ คุณ วิ่งลื่นขึ้น และแยกกันอย่างชัดเจนไม่วิ่งมั่ว อีกต่อไป
  -ทำ Delay pool ให้โหลดไฟล์พวก MEDIA ดูหนัง ฟังเพลง ต่าง ๆให้วิ่งที่ความเร็วเหมาะสม เพื่อให้มีแบนด์วิดไว้สำหรับเวป
  -ลง Frox ให้ใหม่ กรณีไม่มี หรือไม่สมบูรณ์
  -อื่น ๆ ที่คุณ อยากได้ ก็บอกมาละกัน ผมจะทำเท่าที่ผมมีความสามารถทำให้คุณได้
  -ทั้งหมดนี้ไม่คิดมูลค่า แล้วแต่น้ำใจจะให้เงิน หรือไม่ให้ก็ได้ ไม่ว่ากัน ถ้าจะร่วมบริจาคทำบุญกับผมก็ตามด้านบน ตามกำลังทรัพย์
  น้ำใจงามมาก ครับ ข้าน้อยนับถือ
  [glow=lightblue,5,200]Corner@Net[/glow]<br />++ สิ่งเดียวที่ทำให้คนชั่วได้รับชัยชนะ คือ คนดีนิ่งดูดาย ++

 15. #15

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  ขอบคุณครับ นี่เป็น IP ที่วงมันแคบลงสมารถเอาไปดัดแปลงได้ครับ
  # Asiasoft
  $IPTABLES -t mangle -A MULTIWAN_MARK -d 203.144.132.0/24 -j MULTIWAN_ppp1

  # CSOnline,SDO
  $IPTABLES -t mangle -A MULTIWAN_MARK -d 202.43.33.0/24 -j MULTIWAN_ppp1

  # SF
  $IPTABLES -t mangle -A MULTIWAN_MARK -d 61.90.203.0/24 -j MULTIWAN_ppp1

  # GHOST
  $IPTABLES -t mangle -A MULTIWAN_MARK -d 203.144.130.0/24 -j MULTIWAN_ppp1

  # Lineage2
  $IPTABLES -t mangle -A MULTIWAN_MARK -d 61.90.252.0/24 -j MULTIWAN_ppp1

  # PFW
  $IPTABLES -t mangle -A MULTIWAN_MARK -d 61.91.123.0/24 -j MULTIWAN_ppp1

  # HipStreet
  $IPTABLES -t mangle -A MULTIWAN_MARK -d 58.97.46.0/24 -j MULTIWAN_ppp1

  # Pangya
  $IPTABLES -t mangle -A MULTIWAN_MARK -d 58.64.24.0/24 -j MULTIWAN_ppp1

  # Pockka
  $IPTABLES -t mangle -A MULTIWAN_MARK -d 58.64.28.0/24 -j MULTIWAN_ppp1

  # LunaOnline
  $IPTABLES -t mangle -A MULTIWAN_MARK -d 202.43.34.0/24 -j MULTIWAN_ppp1

  # HY
  $IPTABLES -t mangle -A MULTIWAN_MARK -d 61.47.39.0/24 -j MULTIWAN_ppp1

  # TalesRunner
  $IPTABLES -t mangle -A MULTIWAN_MARK -d 203.113.10.0/24 -j MULTIWAN_ppp1

  # Freesty
  $IPTABLES -t mangle -A MULTIWAN_MARK -d 203.144.179.0/24 -j MULTIWAN_ppp1
  http://www.thaiabc.com/gif/gtoon04.gif<br />Chiangmai Univercity

 16. #16

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  ขอบคุณมากเลยครับ กำลังหาอยู่พอดีเลยครับ

  ขอแสดงความนับถือ
  Naninternet
  DVDติดตั้งรวดเดียวเสร็จUBUNTU9.04, 12.04 LTS Server แยกเน็ต เกมส์ขาด 100% by naninternet
  ตัวแทนจำหน่ายและบริการ CCBOOTและ ICafemenu 800บาท/เดือน ในไทยอย่างเป็นทางการ
  www.icafethai.com , wecareyou2002@hotmail.com ,โทรเลยครับ 089-7449075

 17. #17

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  ;D หวัดดีครับพี่วัลลภ ///ไม่เจอพี่ซะนานเลยครับเนี่ย //// โปรแกรมเมอร์มือทองมาสถิตย์อยู่นี่เอง
  ////ขอให้ได้กุศลเยอะๆ นะครับ////

 18. #18

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  ขอบคุณสำหรับความรู้ สิ่งอันมีค่ายิ่งที่แบ่งปันให้ในครั้งนี้ ขอให้บุญกุศลครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านมีความสุขตลอดไป ขอนำทดลองไปใช้งานที่ร้านด้วยคนครับผม มีโอกาสจะร่วมบริจาคด้วยคนครับ

 19. #19

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  ขอบคุณมากนะครับ อยากทำให้ CC ของผมสมบูรณ์เร็วๆ จัง

 20. #20
  Senior Member
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  1,871

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  วันนี้พึ่งได้มีโอกาศมาอ่านแบบจริงๆ จัง ๆ เลยขออนุญาติถามเจ้าของกระทู้หน่อยนะครับว่า ค่า $LANIF นี่ มันมีค่าอย่างไร ขยายความ สักหน่อย
  ปล. ท่านที่จะลงมือทำนะครับ รบกวนอ่านตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วคิดตาม จะได้อะไรมากกมาย "อย่า เพียง copy+paste ลงใน cc นะครับ เจ้าของกระทู้อุตสา เขียนให้อ่านละเอียด อย่าทำให้เขาต้องผิดหวัง นะครับ"

 21. #21
  Junior Member
  Join Date
  Feb 2007
  Posts
  2

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  -เป็นมือใหม่ยังไม่ค่อยเข้าใจครับ ขอบคุณสำหรับสคริป

  รบกวนผู้รู้ช่วยหน่อย แก้ไม่ได้
  ผมยังไม่ได้ลง frox กับ squid

  มีปัญหาอยู่ 2 อย่างที่พบ

  1. ใช้โปรแกรมช่วยDownload Orbit ตอนแรกก็วิ่งออกเส้นเน็ต แต่สักพักจะ วิ่งออกสองเส้นเลย
  2. ที่ร้านเป็นสมาชิก @cafe เกม ออดิชั่น โยกัง ไม่ได้รับ IPBonus ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร อีก 3 เกม ro maple cabal ได้รับ IPBONUS 22. #22

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  Quote Originally Posted by chai4616191
  -เป็นมือใหม่ยังไม่ค่อยเข้าใจครับ ขอบคุณสำหรับสคริป

  รบกวนผู้รู้ช่วยหน่อย แก้ไม่ได้
  ผมยังไม่ได้ลง frox กับ squid

  มีปัญหาอยู่ 2 อย่างที่พบ

  1. ใช้โปรแกรมช่วยDownload Orbit ตอนแรกก็วิ่งออกเส้นเน็ต แต่สักพักจะ วิ่งออกสองเส้นเลย
  2. ที่ร้านเป็นสมาชิก @cafe เกม ออดิชั่น โยกัง ไม่ได้รับ IPBonus ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร อีก 3 เกม ro maple cabal ได้รับ IPBONUS


  ลองใช้ iptraf จับดูครับว่าแยกขาดหรือปล่าว
  http://www.thaiabc.com/gif/gtoon04.gif<br />Chiangmai Univercity

 23. #23

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  คำถาม
  ค่า $LANIF

  คำตอบ
  คือค่า ตัวแปร ที่เก็บค่าของ Lan Interface ว่าท่านใช้ Lan eth0 หรือ eth1 หรือ eth2 ......
  เพราะแต่ละร้านใช้ไม่เหมือนกัน ผมเลยดึงตัวแปรมาใส่ไว้ให้มันหาเองอัตโนมัติ ตัวแปรนี้ กำหนดไว้ใน /etc/firewall ครับ
  ในหัวข้อ Interface role ครับ
  DVDติดตั้งรวดเดียวเสร็จUBUNTU9.04, 12.04 LTS Server แยกเน็ต เกมส์ขาด 100% by naninternet
  ตัวแทนจำหน่ายและบริการ CCBOOTและ ICafemenu 800บาท/เดือน ในไทยอย่างเป็นทางการ
  www.icafethai.com , wecareyou2002@hotmail.com ,โทรเลยครับ 089-7449075

 24. #24

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  เรียน ทุกท่าน
  ผมขอเรียนว่า สคริปที่ผมพัฒนานี้ ผมได้ปรับปรุงโครงสร้าง และปรับปรุงให้เข้ากับงานของร้านเน็ตร้านเกมส์โดยเฉพาะทำให้กฎ ที่เขียนทำงานได้จริง ซึ่งผมเองก็ไม่ทดสอบทุกเกมส์ เพราะบางเกมส์ที่ร้านผมไม่ได้ลงไว้ ก็นำข้อมูลมาจากเวป ที่ผมพอจะหาข้อมูลได้ มากำหนดไว้ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือกับทุกท่าน ที่ทราบ port หรือ Domain ที่จะบังคับเกมส์ นำมาใส่เพิ่มเติมได้ตามที่ท่านต้องการ โดยอาศัย pattern ที่ผมได้กำหนดไว้ เป็นแนวทาง หรือ post ไว้ในกระทู้นี้ ให้ผมตรวจสอบ หรือ เพื่อน ๆ ที่มีความเข้าใจเรื่องนี้ช่วยกันตรวจสอบก็ได้ ว่ามีจุดบกพร่องตรงไหนหรือไม่ ถ้าจะใส่โค๊ดที่ท่านต้องการนั้น ๆ เป็นต้น
  ในความคิดส่วนตัวผมนั้น อยากให้ทุกท่าน เข้าใจหลักการทำงานของมันเสียก่อน และอ่านรายละเอียดที่ผมนำเสนอไว้ก็ได้ หรือมีคำถาม ผมยินดีตอบ หรือจะค้นคว้ามาตอบให้กับทุกท่าน

  ขอแสดงความนับถือ
  naninternet
  DVDติดตั้งรวดเดียวเสร็จUBUNTU9.04, 12.04 LTS Server แยกเน็ต เกมส์ขาด 100% by naninternet
  ตัวแทนจำหน่ายและบริการ CCBOOTและ ICafemenu 800บาท/เดือน ในไทยอย่างเป็นทางการ
  www.icafethai.com , wecareyou2002@hotmail.com ,โทรเลยครับ 089-7449075

 25. #25

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  Quote Originally Posted by naninternet
  คำถาม
  ค่า $LANIF

  คำตอบ
  คือค่า ตัวแปร ที่เก็บค่าของ Lan Interface ว่าท่านใช้ Lan eth0 หรือ eth1 หรือ eth2 ......
  เพราะแต่ละร้านใช้ไม่เหมือนกัน ผมเลยดึงตัวแปรมาใส่ไว้ให้มันหาเองอัตโนมัติ ตัวแปรนี้ กำหนดไว้ใน /etc/firewall ครับ
  ในหัวข้อ Interface role ครับ
  เรียนถามคุณ ลภ หรือผู้รู้นะครับ

  อย่างนี้ถ้าเรากำหนดตัวแปรของ -i เองเลยได้ไหมครับอย่างเช่น
  NET1="ppp0"
  NET2="ppp1"
  GAME="ppp2"


  แล้วเวลาใช้ก็แทนค่าด้วย
  iptables -t mangle -A MULTIWAN_MARK -d 203.144.132.0/24 -j MULTIWAN_$GAME
  iptables -t mangle -A MY_MARK -d 203.144.244.59 -p tcp --dport 80 -j MULTIWAN_$NET1
  iptables -t mangle -A MY_MARK -d 203.144.132.11 -p tcp --dport 80 -j MULTIWAN_$NET2

  อย่างนี้เวลานำสคริปไปใช้เครื่องคนอื่นเราก็แก้แค่ที่ NET1=ppp0, NET2=ppp1 และ GAME=ppp2 ที่เดียวเพื่อที่จะกำหนดว่า เน็ตเส้นไหน ใช้กับเกมส์ หรือเน็ต มันจะได้ไหมครับ ลองคิดดูเล่นๆ อะ
  [glow=lightblue,5,200]Corner@Net[/glow]<br />++ สิ่งเดียวที่ทำให้คนชั่วได้รับชัยชนะ คือ คนดีนิ่งดูดาย ++

 26. #26

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  เพิ่มเติมในส่วนของเกมส์ Ran นะครับ

  #Ran
  iptables -t mangle -A MULTIWAN_MARK -i eth1 -p tcp --dport 5001 -j MULTIWAN_ppp1
  iptables -t mangle -A MULTIWAN_MARK -i eth1 -p tcp --dport 5105 -j MULTIWAN_ppp1
  iptables -t mangle -A MULTIWAN_MARK -i eth1 -p tcp --dport 5502 -j MULTIWAN_ppp1


  ตรงนี้ไม่รู้จำเป็นไหมนะครับสำหรับโหลดบิทให้ออกเส้นเน็ตฝากถามพี่ลภด้วย

  iptables -t mangle -I MULTIWAN_MARK -m ipp2p --bit -j MULTIWAN_ppp0
  iptables -t filter -I FORWARD -i ppp1 -m ipp2p --bit -j DROP
  [glow=lightblue,5,200]Corner@Net[/glow]<br />++ สิ่งเดียวที่ทำให้คนชั่วได้รับชัยชนะ คือ คนดีนิ่งดูดาย ++

 27. #27
  Senior Member
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  1,871

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  แล้วค่าตัวแปร $LANIF นี่ เรากำหนดก่อนไหมครับ
  เช่น $LANIF=eth0 อะไร แบบนี้
  ปล. ต้องขออภัยที่ถามมากเรื่องหน่อยนะครับ เพราะ ผมคิดว่าถ้ายังไม่เข้าใจหมดทุกบรรทัด เอาไปใช้มันไม่ได้ความรู้อะไรเลยบนะครับ

 28. #28

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  อ้างถึง
  แล้วค่าตัวแปร $LANIF นี่ เรากำหนดก่อนไหมครับ
  เช่น $LANIF=eth0 อะไร แบบนี้


  ตัวแปรนี้ ตัว Clark จะเป็นผู้กำหนดในขั้นตอนการ Config อยู่แล้วครับ อยู่ในบรรทัด
  LANIF="eth2" (กรณีที่ config ให้ใช้ eth2 เป็น Lan) ของ File
  /etc/firewall
  ดังนั้น การนำไฟล์ /etc/firewall ไปทับ หรือ ทำอะไรกับมันต้องระวังมาก
  เพราะไฟล์นี้ ก็คือ Clark Config นั่นเอง
  DVDติดตั้งรวดเดียวเสร็จUBUNTU9.04, 12.04 LTS Server แยกเน็ต เกมส์ขาด 100% by naninternet
  ตัวแทนจำหน่ายและบริการ CCBOOTและ ICafemenu 800บาท/เดือน ในไทยอย่างเป็นทางการ
  www.icafethai.com , wecareyou2002@hotmail.com ,โทรเลยครับ 089-7449075

 29. #29
  Senior Member
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  1,871

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  ขอบคุณ จากใจเลยครับ แล้วไม่ทราบว่า ท่านชื่อจริงว่าอะไรครับ จะได้เรียก คุณถูก

 30. #30

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  เรียน ทุกท่าน
  เรื่อง PORT หมายเลข 20 ของ ftp
  ตามที่ผมเห็นในสคริปต่าง ๆ นอกจากผมนั้น มีการกำหนด port 20 พ่วงกับ port 21 ผมเลยมีข้อมูลมาให้ทราบกันว่า ไม่น่าจะต้องกำหนดเกี่ยวข้องกับ port 20
  เพราะใน ftp passive mode เท่านั้นจะใช้ port 20 ผมขออธิบายการ FTP แบบ PAsive นิดหนึ่ง
  เริ่มโดย Client จะส่งการร้องขอด้วย port ต้นทางแบบสุ่ม ไปที่ปลายทาง port 21 (Control Port) ของ ftp server
  ftp server ตอบกลับมาว่าเชื่อมต่อได้หรือไม่ ถ้าได้ จะบอก Client ด้วยว่า ให้ติดต่อเข้ามาที่ portใด ของ server (server จะสุ่มเองจากที่ว่าง)
  เมื่อ Client ได้รับอนุญาติให้ถ่ายเทข้อมูลได้ จะใช้ port 20 ของ Client เป็นport ต้นทาง ติดต่อไปที่ port ปลายทางที่ ftp server แจ้งดังกล่าว

  จะเห็นว่าport 20 ของ Client เป็น port ต้นทาง --sport ไม่ใช่port ปลายทางหรือ --dport

  ผิดถูกอย่างไรโปรดแย้งผมด้วย
  ขอแสดงความนับถือ
  naninternet
  DVDติดตั้งรวดเดียวเสร็จUBUNTU9.04, 12.04 LTS Server แยกเน็ต เกมส์ขาด 100% by naninternet
  ตัวแทนจำหน่ายและบริการ CCBOOTและ ICafemenu 800บาท/เดือน ในไทยอย่างเป็นทางการ
  www.icafethai.com , wecareyou2002@hotmail.com ,โทรเลยครับ 089-7449075

 31. #31

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  ผมลองใช้ v1.7 แล้วพิมพ์ /etc/rc.d/rc.firewall.local เพื่อดูความถูกต้อง มันได้แบบนี้อะครับ

  [root@gateway ~]# /etc/rc.d/rc.firewall.local
  iptables: No chain/target/match by that name
  iptables: Too many links
  iptables: Too many links
  iptables: Chain already exists
  iptables: Chain already exists
  iptables v1.3.5: unknown protocol `-m' specified
  Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.  ผมต้องเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ iptables หรือเปล่าครับ
  [glow=lightblue,5,200]Corner@Net[/glow]<br />++ สิ่งเดียวที่ทำให้คนชั่วได้รับชัยชนะ คือ คนดีนิ่งดูดาย ++

 32. #32

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  linux ตัวไหนครับ
  Clark 4.2 หรือเปล่าครับ
  ผมใช้ กับ clark 4.2 ent ไม่มีปัญหาคัรบ
  DVDติดตั้งรวดเดียวเสร็จUBUNTU9.04, 12.04 LTS Server แยกเน็ต เกมส์ขาด 100% by naninternet
  ตัวแทนจำหน่ายและบริการ CCBOOTและ ICafemenu 800บาท/เดือน ในไทยอย่างเป็นทางการ
  www.icafethai.com , wecareyou2002@hotmail.com ,โทรเลยครับ 089-7449075

 33. #33

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  Quote Originally Posted by naninternet
  linux ตัวไหนครับ
  Clark 4.2 หรือเปล่าครับ
  ผมใช้ กับ clark 4.2 ent ไม่มีปัญหาคัรบ
  4.2 ent ครับ มันขึ้นแบบนั้นแต่ก้อใช้ได้อะครับ ยังไม่มีปัญหานะ
  [glow=lightblue,5,200]Corner@Net[/glow]<br />++ สิ่งเดียวที่ทำให้คนชั่วได้รับชัยชนะ คือ คนดีนิ่งดูดาย ++

 34. #34

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  ผมกำลังศึกษาเรื่อง การ Match -m layer7 --17proto http -j .......
  เพื่อกำหนดได้ว่า ถ้าเป็น package แบบ http หรือ ftp ให้วิ่งเข้า proxy ไปเลย
  ท่านใดพอมีข้อมูลอ้างอิง ขอความกรุณาชี้แนะด้วยครับ
  ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
  DVDติดตั้งรวดเดียวเสร็จUBUNTU9.04, 12.04 LTS Server แยกเน็ต เกมส์ขาด 100% by naninternet
  ตัวแทนจำหน่ายและบริการ CCBOOTและ ICafemenu 800บาท/เดือน ในไทยอย่างเป็นทางการ
  www.icafethai.com , wecareyou2002@hotmail.com ,โทรเลยครับ 089-7449075

 35. #35

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  ผมลองcopyไปวางไว้ในไฟล์ /etc/rc.d/rc.firewall.local แล้วลองrestart firewallดูมัน Failed ครับ แต่ตอนที่ผมลอง เนตไม่ได้ต่อนะครับ แต่ต่อแลน เนตไว้ครบแต่ไม่มีสัญญาณเนต มันเลยfailรึเปล่าครับ

  ผมลองใช้ /etc/rc.d/rc.firewall.local ดูแล้ว มันขึ้นว่า
  /etc/rc.d/rc.firewall.local line 1: -t: command not found
  /etc/rc.d/rc.firewall.local line 3: -t: command not found
  /etc/rc.d/rc.firewall.local line 5: -t: command not found
  /etc/rc.d/rc.firewall.local line 7: -t: command not found
  /etc/rc.d/rc.firewall.local line 11: -t: command not found
  /etc/rc.d/rc.firewall.local line 13: -t: command not found
  Error: an IP address is expected rather than "dev"

  มันจะเกี่ยวกับการที่ผมไม่ได้ต่อสัญญาณเนตทั้ง2สาย PPP0 PPP1 มั้ยครับ ช่วยดูหน่อยครับ ขอบคุณมมากครับ

 36. #36
  Moderator delphi's Avatar
  Join Date
  Aug 2007
  Location
  Mahasarakham
  Posts
  1,740

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  Quote Originally Posted by naninternet
  ผมกำลังศึกษาเรื่อง การ Match -m layer7 --17proto http -j .......
  เพื่อกำหนดได้ว่า ถ้าเป็น package แบบ http หรือ ftp ให้วิ่งเข้า proxy ไปเลย
  ท่านใดพอมีข้อมูลอ้างอิง ขอความกรุณาชี้แนะด้วยครับ
  ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
  ผมเคยลองกับ Debian แล้วครับ มันจะเปลี่ยนเส้นทางในระดับ protocol ไม่ได้ครับ ทำได้แค่เพียง DROP ACCEPT หรือบีบ Bandwidth ได้เท่านั้นครับ แต่ก็ไม่มั่นใจในคำตอบนะครับ เพราะลองมาหลายครั้งแล้วไม่ work ครับ
  พระท่านบอกว่าการยึดถือธรรมะคำเดียวก็สามารถทำให้คนเป็นคนดีได้คือ "อ ย่ า เ ห็ น แ ก่ ตั ว"

 37. #37

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% Final Version By Naninternet

  อ้างถึง
  ผมเคยลองกับ Debian แล้วครับ มันจะเปลี่ยนเส้นทางในระดับ protocol ไม่ได้ครับ ทำได้แค่เพียง DROP ACCEPT หรือบีบ Bandwidth ได้เท่านั้นครับ แต่ก็ไม่มั่นใจในคำตอบนะครับ เพราะลองมาหลายครั้งแล้วไม่ work ครับ


  ขอบคุณ อีกครั้งครับ
  ผมอ่านพบแล้วครับ มันไม่สามารถ match ใน nat table ได้ เพราะ chain ใน nat table นั้น ทำงานกับ package สถานะ NEW เท่านั้น คือ package แรก ของการเชื่อมต่อ แต่ l7layer นั้น เป็นการตรวจสอบในระดับ application ซึ่งจะต้องตรวจสอบต่อเนื่อง ตั้งแต่ package แรกของการเชื่อมต่อไปจนถึง 10 package แรก เลยทีเดียวจึงจะพบ การ Match โดยอาศัย แพทเทรินของข้อมูลใน package มาประกอบ
  สรุปคือทำไม่ได้ ในประเด็นที่จะให้ระบุว่าเป็น http ftp ภายใน package แรกของการเชื่อมต่อ ประเด็นนี้ตกไปผมจะหยุดค้นคว้าไว้ก่อน
  และคงต้อง คลำหา port http ftp ที่เกมส์ต่าง ๆ ใช้ในการโหลดแพทช์และเก็บแพทช์ได้กันต่อไป ใครมีข้อมูลตรงนี้ โปรดแบ่งปันด้วยครับ

  ขอแสดงความนับถือ
  naninternet
  DVDติดตั้งรวดเดียวเสร็จUBUNTU9.04, 12.04 LTS Server แยกเน็ต เกมส์ขาด 100% by naninternet
  ตัวแทนจำหน่ายและบริการ CCBOOTและ ICafemenu 800บาท/เดือน ในไทยอย่างเป็นทางการ
  www.icafethai.com , wecareyou2002@hotmail.com ,โทรเลยครับ 089-7449075

 38. #38

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% V2.1 อัตโนมัติ 2,3,4 สาย By Naninternet

  ให้อ่านที่ข้อความแรกสุดครับ ลิงค์ดาวน์โหลดอยู่ที่นั่น
  DVDติดตั้งรวดเดียวเสร็จUBUNTU9.04, 12.04 LTS Server แยกเน็ต เกมส์ขาด 100% by naninternet
  ตัวแทนจำหน่ายและบริการ CCBOOTและ ICafemenu 800บาท/เดือน ในไทยอย่างเป็นทางการ
  www.icafethai.com , wecareyou2002@hotmail.com ,โทรเลยครับ 089-7449075

 39. #39
  Moderator delphi's Avatar
  Join Date
  Aug 2007
  Location
  Mahasarakham
  Posts
  1,740

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% V2.1 อัตโนมัติ 2,3,4 สาย By Naninternet

  ขอบคุณครับ ขอเอา iptables ไปศึกษาครับ ได้อ่าน V2.1 ของคุณ naninternet แล้วสุดยอดครับ รู้เลยว่าแตกฉานเรื่อง iptables มากเลยครับ
  พระท่านบอกว่าการยึดถือธรรมะคำเดียวก็สามารถทำให้คนเป็นคนดีได้คือ "อ ย่ า เ ห็ น แ ก่ ตั ว"

 40. #40
  Senior Member
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  1,871

  Re: สคริปแยกเน็ตเกมส์ขาด 100% V2.1 อัตโนมัติ 2,3,4 สาย By Naninternet

  ผมขอแสดงความเห็นเรื่องการเก็บแพทเกมส์หน่อยนะครับ ขอแสดงความเห็นเรื่องของ mime หน่อยนะครับจากที่ใช้งานมา ในปัจจุบัน นั้นเขาจะทำการเก็บในส่วนของ mime 2 แบบ
  1. ใช้ mime.conf
  2. ใช้ คำสั้ง refresh_patten
  แต่ทั้ง2 แบบก็ยังคงอาศัย mime.type ตัวเดี่ยวกันเหมือนเดิม
  ปล. แลกเปลี่ยน ความเห็นได้นะครับ

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •